Kabete Deanery

Parish Address
Our Lady of the Rosary Catholic Parish Ridgeways Parish, P.O. Box 39123 - 00623 Nairobi, Kenya
St. Catherine of Sienna Parish St. Catherine of Sienna Parish, Spring Valley, P O Box 230, 00621 VILLAGE MARKET
St. Austin Parish Msongari St. Austin Parish, P O Box 252, 00606 SARIT CENTRE
Consolata Shrine Parish Consolata Shrine Parish, P O Box 14930, 00800 WESTLANDS
Holy Trinity Holy Trinity Parish Kileleshwa, P. O. Box 25732, 00603 Lavington NAIROBI
St. Joseph the Worker Parish St. Joseph the Worker Parish Kangemi, P O Box 23408, 00625 KANGEMI
St. Raphael Parish Kabete
    Cart
    X